luni, 20 martie 2017

"Sentiment de noiembrie"

                     impresii de lectură

       Am citit şi recitit de mai multe ori poemele acestei cărți şi de fiecare dată mi se arătau în fața ochilor alte şi alte imagini. Cu fiecare lectură, parcă descopeream ceva nou, deşi păşeam cu atenție peste aceleaşi urme. Poetul Vali Nițu este un îndrăgostit incurabil. Am tot citit poeziile cărții " Sentiment de noiembrie" încercând să-i schițez autorului un portret cât mai fidel şi concluzia este aceasta:
bolnav de dragoste: ("toamna deschide spre mâine/ puterea de a merge mai departe/ cu paşii siguri într-o linişte din vers/ o iubire dintr-un timp cu nume de poet" (ecoul unei tăceri, pag.6). Nu-i ştiu toate versurile din cele peste 15 volume tipărite, dar tind să cred - chiar şi analizând doar titlurile acestora - că rezultatul ar fi acelaşi. Vali Nițu este gazda unor sentimente puternice care nu se mulțumesc doar să existe într-un suflet cuminte şi retras în armonia intimă a familiei. Ele simt nevoia să fie cunoscute şi, nu oricum, ci prin vers: "plouă în hohote/ când rescriu ce mi-a fost scris/ în pereții cuvântului// trăgând înapoi o noapte/ spre alte şi alte frumoase dimineți/ înțeleg ciclul eului/ ca rodul unei mari iubiri/ în tăcerea unui anotimp din şoapte" (iubiri -titluri de carte, pag. 20).
       Vă spuneam la începutul acestui articol că am recitit de mai multe ori versurile acestei cărți, cu scopul de a face o radiografie cât mai exactă cu putință a exteriorizării poetului. Acest exercițiu analitic l-am mai aplicat şi cu alte ocazii şi rezultatul este interesant. Spre exemplu, am luat ca mostre de lucru primele 27 de pagini din cuprinsul cărții. Am remarcat că anumite cuvinte au rol principal în transmiterea ideii de bază a poeziei. Astfel că am selectat 17 cuvinte dintre acelea pe care le-am considerat relevante datorită prezențelor dese în textele poetice. În top se află "timpul", pe care îl putem regăsi în 15 poeme: "deschid copca unei seri de vară/ ce vine-n carul tău de timp/ cu roți mari şi albastre" (m-am îmbrăcat în vise, pag. 24) sau: " în visul prins de mâna timpului/ te voi întâlni şi-mi voi aşeza privirea/ după reverul luminii unei lumânări" (două cuvinte, pag. 7) sau în poemul "zodia apei": "exist şi eu dragostea mea/ poate timpul tău viu/ dintr-o zodie de apă".
Pe locul al doilea în topul cuvintelor cu cele mai dese apariții avem "alb"-ul prezent în 11 poezii, dintre care amintesc "amăgire nudă", "val din tăceri", "la o adică..." şi jilțul serilor".
"Cuvânt"-ul îl putem găsi în 10 poezii ocupând astfel locul al treilea în acest simplu experiment: "cuvintele se înalță cu păsările călătoare/ spre o destinație necunoscută unei iubiri/ cu chipul din culorile toamnei" (nuanță de alb,  pag. 5) sau: descifrez cuvinte din adânc de călimară/ într-o lumină a unui miez de noapte" (jilțul serilor, pag. 22). În această analiză s-au mai regăsit cuvintele "albastru/e" (prezent de 10 ori în primele 27 de pagini ale cărții), "gând/gânduri" (de 9 ori), "verde" şi "şoaptă/e" ( fiecare prezent de 8 ori în versuri) sau "toamnă", "vis" şi "noapte" (de 7 ori). Din tot acest joc statistic cuvintele amintite mai sus, aranjate într-o orchestrație modernă, fac parte din colecția de motive şi elemente romantice si scot în evidență sensibilitatea poetului Vali Nițu, dependența lui de cuvânt şi sentiment, de anotimpuri, în trei cuvinte: dependent de viață. În plus, subliniez cele spuse ajutându-mă de primele versuri din poezia "Anotimpul viorilor": "am căzut pentru a mă ridica/ la înălțimea iubirii tale femeie/ ce mi-ai dat chipul lumina şi curajul/ de a alerga spre floarea de colț/ merg la braț cu tine într-o poezie" (pag. 84).
       Deşi studiile poetului Vali Nițu nu ne trimit către o activitate literară - fiind absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, având şi un masterat în Administrația Publică Europeană acest fapt ne demonstrează încă o dată că în toate meseriile, indiferent de şcolile absolvite liantul în relațiile inter-umane este cuvântul. Iar acela care îl îmbracă în simbol şi emoție trezind astfel din vechi şi întunecate cotloane sufleteşti vechi trăiri şi, totodată înăbuşind tensiuni este poetul.
       Vali Nițu, prin toate volumele sale de poezie de până acum a demonstrat că are ceva frumos de spus, asigurându-ne că va continua să rămână printre poeții care folosesc metafora şi dorul ca simboluri ale unei treceri frumoase prin viață.

material semnat de Gabriel Dragnea pe marginea cărții poetului Vali Nițu, "Sentiment de noiembrie", Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2013.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu